Dones i Gent Gran

Ja pots consultar el monogràfic de Gestió del Temps | Dones i dones cuidadores

Anuncis
“No tot el treball suposa estar ocupada al mercat laboral. I, per aquest motiu, moltes vegades queda invisibilitzat (la gent de fora casa no sap què fas), sense remuneració (són feines que es fan per lligams familiars sense rebre’n contraprestació econòmica), però sobretot sense reconeixement administratiu (els anys treballats no figuren en cap còmput oficial com el de la Seguretat Social) ni sovint social (tot i saber el que es fa a casa, per a molta gent ser mestressa de casa no és treballar).”

Fragments com aquests sintetitzen el missatge que el Projecte Dones i Gent Gran pretén difon

dre a través del nou Butlletí Dones i Gent Gran, en aquesta ocasió centrat en l‘ús del temps per part de les dones cuidadores, acompanyat d’algunes eines per a millorar.

Centrar l’atenció en el reconeixement –personal i social– de la feina que quotidianament realitzen centenars de dones a la comarca, moltes vegades sense ser-ne conscients, i per la qual no tenen dret a jubilació un cop arribades a una avançada edat.

DESCARREGA’T EL MONOGRÀFIC CLICANT AQUÍ

Altres butlletins

Anuncis